Skupina Weiss

Skupina Weiss je naše divize, která spojuje znalosti v oboru technologií environmentálních simulací a klimatizace. Naše řešení jsou celosvětově využívána ve výzkumu, vývoji, výrobě a řízení jakosti pro nesčetné produkty. Naši odborníci jsou Vám k dipozici ve 22 lokalitách ve čtrnácti zemích světa. Skupina Weiss je rozdělena na oddělení Environmentální simulace a vzduchotechnika.

Environmentální simulace Weiss je jedním z nejvýznamnějších novátorů, vývojářů a výrobců zařízení pro simulaci  dopadů na životní prostředí:

zařízení pro testování stability od skupiny Weiss je mimo jiné využíváno ve faramceutickém průmyslu, kde prověřuje stabilitu léčivých přípravků. Naše zařízení pro environmentální simulaci jsou používána pro testování špičkových technických součástek v automobilovém průmyslu a kosmonautice. V procesu testování působí environmentální činitele jako je teplota, vlhkost, tlak vzduchu, světlo, prach, déšť, solná mlha a škodlivé plyny na zkoumaný předmět. Skupina Weiss patří mezi nejinovativnější a nejvýznamnější vývojové firmy a výrobce v tomto oboru.

Vzduchotechnika Weiss nabízí spolehlivá klimatizační řešení pro optimální klimatické podmínky ve výrobních průmyslových procesech, v nemocnicích, mobilních operačních stanech nebo na poli informačních a telekomunikačních technologií. Jakožto jeden z předních poskytovatelů čisticích a klimatizačních řešení Vám dodáváme rovněž efektivní a úsporná řešení pro výrobu čistících komor a pro klimatizaci ve vašich výrobních procesech a na pracovištích. Jsme připraveni Vám odborně asistovat na Vašich projektech od plánování až po implementaci Vašich projektů.

schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1