Deklarace poslání společnosti

Společné utváření budoucnosti
Schunk je globálně operující skupina technologických firem orientovaná na středně velké zákazníky, která je složena z převážně nezávislých společností. V současnosti jsme aktivní na klíčových trzích karbonových a keramických technologií, technologií simulací životního prostředí a klimatu, technologií spékaných materiálů a ultrazvukového svařování. Skupina Schunk je technologickým lídrem v těchto oblastech.

Zajištění nezávislosti a trvale udržitelného růstu
Stavíme na principech Nadace Ludwiga Schunka, výhradního akcionáře skupiny, věrně usilujeme o zajištění nezávislosti naší společnosti, jakož i o její dlouhodobý rozvoj. Profitabilní růst a spolehlivost nám umožňují zabezpečit dlouhodobou stabilitu společnosti ku prospěchu všech zaměstnanců.

Jednání v zájmu našich zákazníků a partnerů
Každý den inspirujeme naše zákazníky svou oddaností a technickými znalostmi. Vždy se můžete spolehnout na nás a kvalitu našich produktů. Orientace na klienty pro nás znamená rovněž spolupráci s našimi zákazníky na bázi partnerství. Vaše požadavky nás řídí. Vnímáme samy sebe jako partnera v oblasti inovací, který společně se zákazníky pracuje na utváření budoucnosti.

Ocenění jedinečnosti a respekt k odlišnosti
Naši zaměstnanci jsou základem obchodního úspěchu skupiny Schunk. Jejich motivace a dovednost vytvářejí základní pilíře, na nichž spočívá naše budoucnost. Ztotožňují se s naší společností, jsou loajální a chovají se v podnikatelském duchu. Každý člověk respektuje a oceňuje úsilí ostatních. Styl vedení založený na dialogu a sdílení cílů ve společnosti Schunk motivuje zaměstnance k podstupování plánovaného rizika. Za důležité faktory našeho úspěchu považujeme rychlé rozhodování a pragmatické jednání.
Firemní kultura ve skupině Schunk je charakterizována rozmanitostí, což je dáno pobočkami, regiony a šíří obchodního zaměření, kde se cítíme doma. Pocit sounáležitosti vyplývá z našeho obecného smyslu pro společné hodnoty a cíle. To nám spolu s oddaností a zápalem dodává vitalitu a energii potřebnou pro práci ve společnosti Schunk.

Jsme hrdi na naši společnost a s optimismem hledíme vstříc budoucnosti!

schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1