Firemní kultura

Poslední vůle a závěť zakladatele společnosti Ludwiga Schunka dodnes formuje firemní kulturu společnosti. Když Ludwig Schunk v roce 1947 zemřel bezdětný, bylo v jeho poslední vůli vymíněno, že jmění společnosti bude sloužit zaměstnancům. Nadace Ludwiga Schunka byla založena jako kapitálový vlastník a je dodnes výhradním akcionářem skupiny Schunk. Poslední vůle Ludwiga Schunka dodnes bdí nad trvale udržitelným rozvojem společnosti a ochranou její nezávislosti. Stálý organický růst, skvělá finanční stabilita a nejvyšší zasvěcení kvalitě, našim produktům a technologiím jsou základními kameny našeho úspěchu. Dnes – 100 let od založení – stále nabízíme svým zaměstnancům jistotu dlouhodobého zaměstnání a sloužíme jako spolehlivý partner našim zákazníkům a dodavatelům.

schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1